ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sport for All 4.0 ประจำปี 2561 ณ ลานสนามกีฬาที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาว ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร กลุ่ม/องค์กรชุม เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า) จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว ร่วมกิจกรรมโครงการ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ "เนื่องในวันสตรีสากล การบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณหลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผา บ้านร่องต้า ม.1ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

Page 65 of 67« First...102030...6364656667