ข่าวประชาสัมพันธ์

#ลำปาง ปลายทางฝัน # วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

#ลำปาง ปลายทางฝัน# วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำปาง” ณ หอประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

#ลำปาง ปลายทางฝัน# วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวศศิธร อินทะกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดลำปาง

#ลำปาง ปลายทางฝัน # วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2

พัฒนาการจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

พัฒนาการจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และพระพุทธรูปสำคัญ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล