#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง สร้างความรู้ความเข้าใจ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล หวังให้คณะทำงานฯมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรี

09 มีนาคม 2562 /

08:54 น.

#ลำปางปลายทางฝัน# พช. สำรวจพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเด่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเชิงสร้างสรรค์พัฒนาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์

11 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:24 น.