พช. ลำปาง ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563 /

16:52 น.