ผนึกกำลัง สร้างสรรค์แนวคิด พช. ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนานวัตกรรม (IPA) จังหวัดลำปาง เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลาง

25 กุมภาพันธ์ 2563 /

18:44 น.

จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารมิวเซียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

24 กุมภาพันธ์ 2563 /

12:45 น.