พช. ลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และระบบ TV พช.

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————————————-
– พช. ลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และระบบ TV พช.

– วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และระบบ TV พช. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมช
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งพัฒนาการอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)