พช. ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช.

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
——————————————————
– พช. ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช.

– วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

(Visited 1 times, 1 visits today)