พช.ลำปาง ร่วมการฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference และ TV พช.

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————————-
– พช.ลำปาง ร่วมการฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference และ TV พช.
– วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ร่วมการฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference และ TV พช. เพื่อเรียนรู้การติดตั้งโปรแกรมการใช้งานระบบ Power BI และการใช้งานเครื่องอ่าน Smart Card เพื่อตรวจสอบข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)