พช.ลำปาง ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) โซนใต้

# ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————————–
– พช.ลำปาง ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) โซนใต้

– วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโซนใต้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กลุ่มอำเภอโซนใต้ ประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อำเภอเกาะคา, สบปราบ, เสริมงาม, เถิน และแม่พริก โดยมีนางทองเพียน  ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา  ประธานคณะทำงานบริหารโซนโต้และทีมพัฒนาการอำเภอ, พัฒนากรโซนใต้  ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการ South’s Zone Happiness (โซนใต้สำราญ งานสำเร็จ)

– ในการติดตามครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัด ได้ให้ข้อแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมุ่งผลสำเร็จและบรรลุตามตัวชี้วัดตามที่โซน ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)