จังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
-ในการนี้นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ แม่น้ำวัง จุดสะพานข้ามแม่น้ำวัง บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)