ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” 

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ”
-วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน“เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
-การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางในช่วงฤดูฝน (green season) ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ ให้มีช่องทางการตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 – กิจกรรมภายในงานได้แก่ การจัดตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว 3 อำเภอ การจัดตลาดนัดแนวสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โซนอาหาร Food Truck กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (ปั่นจักรยาน ล่องห่วงยาง ล่องแพยาง และ ล่องแพใหญ่ชมเขื่อน) การแสดงศิลปะ บันเทิง การแสดงวิถีชีวิตชาวกิ่วลม

(Visited 1 times, 1 visits today)