พช. ลำปาง ดำเนินโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) 

พช. ลำปาง ดำเนินโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
-วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้ สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด ณ ตลาดหน้าอำเภอแม่เมาะ(ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
-โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอแม่เมาะ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเถิน อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่พริก เข้าร่วมการจำหน่าย

(Visited 1 times, 1 visits today)