# ลำปางปลายทางฝัน #  พช.ลำปาง ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562 

# ลำปางปลายทางฝัน #  พช.ลำปาง ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562

– วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล การดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 และติดตามงานข้อสั่งการของจังหวัด และเน้นย้ำการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ในไตรมาสที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

– ในการประชุมครั้งนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหนี้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)