# ลำปางปลายทางฝัน # พช. ประชุมคณะทำงานโรงครัวพระราชทานตามแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

# ลำปางปลายทางฝัน # พช. ประชุมคณะทำงานโรงครัวพระราชทานตามแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

– วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นางศลิษา  ม่วงใหม่  นักวิชาวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะทำงานโรงครัวพระราชทานตามแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพหลักในการตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ปฏิบัติงานและผู้มาลงทะเบียนจิตอาสา ตลอดเวลาดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานประกอบอาหาร โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรี ร่วมรับฟังการชี้แจงฯ  ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)