#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– วันที่ 13  มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  โดยมีนางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม และทีมงาน สพอ.แจ้ห่ม ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว

– ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำ แนวคิดในการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวในหมู่บ้าน และแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมตลาดเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)