#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ
ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน จุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยววัดบ้านหลวง ซึ่งหลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสะอาด ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ มาจำหน่ายในตลาดชุมชนทำให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าปัก กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ให้คำแนะนำด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

(Visited 1 times, 1 visits today)