#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนางแสงระวี รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอินบริเวณในหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสะอาด ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ มาจำหน่ายทำให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

(Visited 1 times, 1 visits today)