พช.ลำปาง ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ปลอดโฟม (No Foam)

#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปางดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ปลอดโฟม (No Foam)
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ปลอดโฟม (No Foam) เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านค้า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ ลด ละ เลิก และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย และลูกค้าที่ใช้บริการ ซื้อขาย ในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านศรีดอนชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ในการจัดกรรมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์งดใช้โฟม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่ประชาชน
ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเมืองลำปาง ร่วมดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บ้านศรีดอนชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)