#ลำปางปลายทางฝัน# จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

#ลำปางปลายทางฝัน # วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. อำเภอเมืองลำปาง, อำเภองาว,อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ และอำเภอห้างฉัตร จำนวน 65 คน ณ หอประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุชนลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)