#ลำปางปลายทางฝัน# เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

#ลำปางปลายทางฝัน# วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมงานนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินโครงการเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนชมแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ชื้อสินค้าและบริการของชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, มาเรียนรู้การปั้นเซรามิค, ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดศาลาบัวบก ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดลำปาง และชม ชิม ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดงาน โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)