#ลำปางปลายทางฝัน# ลำปางให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนและทีมงานบริษัทจันทร์ 29 จำกัด ในการเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว


#ลำปางปลายทางฝัน # วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ประสานงานให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ทีมงานเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาว ฟารีดา มาเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และทีมงานบริษัท จันทร์ 29 จำกัด ดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ในพื้นที่ บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)