# ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข# ประชุมวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

# ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข# วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)