#ลำปาง// พัฒนาการจังหวัดลำปาง รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒,๖๓๗ ดอก จากผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒,๖๓๗ ดอก จาก อาจารย์จรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)