#ลำปาง/// ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทดอกไม้จันทน์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายนางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทดอกไม้จันทน์ (จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอเมืองลำปาง) เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของจิตอาสา ประเภทดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)