# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข# โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด สินค้าชุมชนจังหวัดลำปาง

# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข# วันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด สินค้าชุมชนจังหวัดลำปาง กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ณ โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)