เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวศศิธร อินทกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ (30.22.23.07) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70