เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวศศิธร อินทกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ ลป 0019.3/ว27309 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ภายใต้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง (อำเภอเกาะคา แม่ทะ วังเหนือ และเมืองปาน)